kostka brukowa

KOSTKA BRUKOWA - CO TO JEST?


Bruk jest to nawierzchnia placu, ulicy, chodnika, ktra jest utwardzona przy pomocy ukłożenia wprost na niej warstwy ściśle przylegających do siebie kostek betonowych albo też ceramicznych lub kamiennych. Taką nawierzchnia jest układana na przygotowanej odpowiednio podbudowie (składającej się głównie z piasku i tłucznia). Nawierzchnia taka służy wyrównaniu podłoża a także odprowadzeniu wody deszczowej. Bruk z pewnością jest rozwiązaniem trwałym, łatwy do naprawy i ewentualnej rozbiórki. Początkowo brukiem określano tylko nawierzchnię z kamienia polnego lub nieregularnych ciosów kamiennych, z biegiem czasu termin ten zaczął być używany przede wszystkim dla nawierzchni z kostek kamiennych lub betonowych (kostka brukowa).

Kostka brukowa, która służy do układania nawierzchni może posiadać różne kształty, kolory oraz wielkość. W zależności od rodzaju użytego materiału możem wyszczególnić:

kostka brukowa